לְמַמֵן

הגדרת ערך נקוב

ערך נקוב למניה

ערך נקוב הוא מחיר המניה הנקוב באמנת התאגיד. הכוונה מאחורי תפיסת הערך הנקוב הייתה כי ניתן יהיה להבטיח למשקיעים פוטנציאליים כי חברה מנפיקה לא תנפיק מניות במחיר נמוך משווי הנקוב. עם זאת, ערך נקוב נקבע כיום בדרך כלל לסכום מינימלי, כגון 0.01 דולר למניה, מכיוון שחלק מחוקי המדינה עדיין מחייבים כי חברה אינה יכולה למכור מניות מתחת לערך הנקוב; על ידי קביעת הערך הנקוב ליחידת המטבע הנמוכה ביותר האפשרית, חברה נמנעת מכל בעיה במכירות המניות העתידיות אם מניותיה יתחילו להימכר בטווח מניות האגורה.

יש מדינות שמאפשרות לחברות להנפיק מניות ללא ערך נקוב כלל, כך שאין מחיר מינימלי תיאורטי שמעליו חברה יכולה למכור את מניותיה. לפיכך, הסיבה לערך הנקוב יצאה מכלל שימוש, אך עדיין משתמשים במונח, וחברות המנפיקות מניות בעלות ערך נקוב עדיין חייבות לרשום את סכום השווי הנקוב של המניה החוב שלהן בחשבון נפרד.

סכום הערך הנקוב של מניית מניות מודפס על פני תעודת מלאי. אם למניה אין ערך נקוב, אז "אין ערך נקוב" מצוין בתעודה במקום.

ערך נקוב למניה מועדפת

הערך הנקוב של מניית מניות מועדפות הוא הסכום שעליו מחושב הדיבידנד המשויך. לפיכך, אם הערך הנקוב של המניה הוא 1,000 דולר והדיבידנד הוא 5%, על הגורם המנפיק לשלם 50 דולר לשנה כל עוד המניה המועדפת היא מצטיינת.

ערך נקוב לאג"ח

השווי הנקוב של איגרת חוב הוא בדרך כלל 1,000 דולר, שזה הסכום הנקוב בו הגופה המנפיקה תממש את אישור האג"ח בתאריך הפירעון. הערך הנקוב הוא גם הסכום שעליו מחשבת הישות את הריבית שהיא חייבת למשקיעים. לפיכך, אם הריבית הנקובה על איגרות חוב היא 10% ושווי הנקוב של האג"ח הוא 1,000 דולר, אז על הגורם המנפיק לשלם 100 דולר בכל שנה עד למימוש האג"ח.

אג"ח בדרך כלל נמכרות בשוק הפתוח במחירים שעשויים להיות גבוהים או נמוכים מהערך הנקוב. אם המחיר גבוה מערך הנקוב, הישות המנפיקה עדיין צריכה לבסס את תשלומי הריבית על הערך הנקוב, כך שהריבית האפקטיבית לבעל האג"ח תהיה פחותה מהריבית הנקובה על האג"ח. ההפך תקף אם משקיע קונה איגרת חוב במחיר נמוך מערך הנקוב - כלומר, הריבית האפקטיבית למשקיע תהיה גבוהה יותר מהריבית הנקובה על האג"ח.

לדוגמא, חברת ABC מנפיקה אג"ח בעלות ערך נקוב של 1,000 דולר וריבית של 6%. בהמשך קונה משקיע אג"ח ABC בשוק הפתוח תמורת 800 דולר. ABC עדיין משלמת ריבית של 60 דולר בכל שנה למי שמחזיק באג"ח. עבור המשקיע החדש, הריבית האפקטיבית על האג"ח הינה ריבית של 60 $ ÷ 800 $ מחיר קנייה = 7.5%.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found