לְמַמֵן

שיטת הערכת EBITDA

שיטת הערכת ה- EBITDA משמשת להפקת מחיר מכירה אפשרי לעסק. שיטה זו מתקרבת לתזרים המזומנים שנוצר על ידי ארגון, אשר משמשים כבסיס לחישוב הערכת שווי. השם הוא התכווצות של המונח רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות. הנוסחה ל- EBITDA היא:

רווחים + ריביות + מיסים + פחת + הפחתות = EBITDA

כדי להשתמש אז ב- EBITDA כדי להעריך עסק, התבונן בארגונים אחרים באותו ענף שנמכר לאחרונה, והשווה את מחירי המכירה שלהם למידע ה- EBITDA שלהם. זה מניב מכפיל של מחירי מכירה ל- EBITDA שניתן להשתמש בהם בכדי להגיע להערכה כללית של מה שווה חברה. התוצאה של ניתוח זה עשויה להיות טווח ערכים, שכן מחירי החברות שנמכרו ישתנו, אולי בסכומים ניכרים.

לדוגמא, נשיא ABC אינטרנשיונל רוצה להשיג הבנה כללית לגבי הערכת שווי העסק שלו, ולכן משווה את מחירי המכירה של חברות דומות למידע EBITDA שלהם בשנה האחרונה. התוצאה מניבה מכפיל חציוני של פי 5. מכיוון ש- ABC מייצרת כיום EBITDA של 2,000,000 $, המשמעות היא שניתן לייחס שווי של 10,000,000 $ לעסק.

ישנן מספר סיבות שבגללן יש לשקול את שיטת הערכת ה- EDITDA רק קירוב כללי מאוד של הערכת השווי. סיבות אלה הן:

  • לרוכשים אחרים יכולות להיות סיבות אחרות מלבד תזרים מזומנים לתשלום המחירים ששילמו עבור חברות ברשימת הרכישות האחרונות. לדוגמה, הם יכלו לשלם מחיר גבוה להבטחת פטנט יקר ערך, או מחיר נמוך לרכישת עסק פושט רגל.

  • תפיסת ה- EBITDA אינה תואמת בדיוק את תזרימי המזומנים, מכיוון שאינה מתחשבת בהוצאות רכוש קבוע או במספר צבירות.

בהתחשב בסוגיות אלה, הערכת שווי EBITDA צריכה להיות אחת מכמה שיטות הערכת שווי המשמשות, ועשויה לספק הבנה כללית בערך לסוג ההערכה שבעלי העסק יכולים לצפות לקבל.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found