לְמַמֵן

העברה מועדפת

העברה מועדפת היא תשלום שבוצע על ידי גורם שפשט את הרגל בתקופת 90 הימים שקדמה לפשיטת הרגל, אותו יש להחזיר על ידי המקבל. תשלום נחשב כהעברה מועדפת כאשר החייב היה חדל פירעון בעת ​​התשלום, והשפעת התשלום הייתה להעמיד את המקבל במצב טוב יותר מאשר נושים אחרים שלא קיבלו שכר.

תקופת 90 הימים מורחבת לשנה לפני מועד פשיטת הרגל אם המקבל היה מקורב לתאגיד. מקורב נחשב למי שיכול לשלוט בפעילות החייב, או קרוב משפחה של אותו אדם. הארכה זו של התקופה הרלוונטית משמשת לפי התיאוריה כי מקורב ידע על נושאי נזילות הרבה לפני כל נושים אחרים.

הכוונה מאחורי תפיסת ההעברה המועדפת היא להחזיר כספים לגוף פושט הרגל, ממנו ניתן לשלם לנושיו. אחרת, הנושים האלה שיש להם מזל שכבר שולמו על ידי הגורם שפשט את הרגל יסתדרו טוב יותר מהנושים האחרים.