לְמַמֵן

רמת מלאי מקסימאלית

רמת המלאי המקסימלית היא סכום שלא יעלה על השימוש בתכנון המלאי. רמת מלאי זו מבוססת על חישוב של עלות האחסון, כמויות ההזמנה הסטנדרטיות והסיכון להתיישן המלאי או להתקלקל עם חלוף הזמן. נושא אחר עשוי להיות מגבלה מחמירה על שטח האחסון, כפי שקורה במקרה של סחורה בקירור או קפוא.

רמת המלאי המקסימלית נוטה להיות גבוהה למדי עבור פריטים בעלי עלות נמוכה ובעלות נמוכה שככל הנראה לא יתיישנו, כגון אביזרים ומחברים. לעומת זאת, רמת המלאי המקסימלית נוטה להיות נמוכה למדי עבור פריטים בנפח גבוה או בעלות גבוהה, ובעיקר כאלה עם חיי מדף קצרים. לפיכך, רמת הגרב המקסימלית עשויה להספיק רק למספר ימים או שבועות לבגדי אופנה (חיי מדף קצרים), שבבי מחשב (עלות גבוהה) ומקררים (נפח גבוה).