לְמַמֵן

שכר מצטבר

שכר שנצבר מתייחס לסכום האחריות שנותרה בסוף תקופת דיווח בגין שכר שהושכר על ידי עובדים לפי שעה אך טרם שולם להם. התחייבות זו כלולה בסעיף ההתחייבויות השוטפות במאזן של עסק. שכר שנצבר נרשם על מנת להכיר בכל הוצאות השכר שעסק שהוציא במהלך תקופת הדיווח, ולא רק הסכום ששולם בפועל.

לדוגמא, מר סמית משולם 20 דולר לשעה. הוא משולם עד ליום 25 בחודש, ועבד 32 שעות נוספות במהלך הימים 26 עד 30 בחודש. סכום זה שלא שולם הוא 640 דולר, אותו על המעסיק לרשום כשכר עבודה שנצבר בסוף החודש. לצבירה זו עשוי להיות מלווה ערך נוסף לצבירה עבור כל מיסי שכר קשורים.

רישום השכר שנצבר הוא חיוב בחשבון הוצאות השכר, וזיכוי לחשבון השכר שנצבר. יש לבטל את הערך בתחילת תקופת הדיווח הבאה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found