לְמַמֵן

גידור

גידור הוא טכניקת הפחתת סיכונים לפיה ישות משתמשת במכשיר נגזר או דומה כדי לקזז שינויים עתידיים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של נכס או התחייבות. גידור מושלם מבטל את הסיכון לתנועת מחירים שלאחר מכן. פריט מגודר יכול להיות כל אחד מהבאים בנפרד או בקבוצה עם מאפייני סיכון דומים:

  • עסקת תחזית סבירה מאוד

  • השקעה נטו בפעולה זרה

  • נכס מוכר

  • אחריות מוכרת

  • מחויבות איתנה לא מוכרת

אפקטיביות גידור היא כמות השינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של פריט מגודר שקוזזים על ידי שינויים בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים של מכשיר הגנה.

חשבונאות גידור כוללת התאמה של מכשיר נגזר לפריט מגודר, ואז הכרה ברווחים והפסדים משני הפריטים באותה תקופה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found