לְמַמֵן

נכסים לטווח ארוך

נכסים ארוכי טווח הם נכסים שלא צפויים להיות נצרכים או מומרים למזומן בתוך שנה אחת. דוגמאות לכך הן רכוש קבוע, נכסים בלתי מוחשיים והשקעות לטווח ארוך. נכסים אלה נרשמים בדרך כלל בעלויות הרכישה שלהם, אשר מותאמים לאחר מכן כלפי מטה על ידי פחת, ירידת ערך וירידת ערך.

כל הנכסים שאינם מסווגים כנכסים ארוכי טווח מסווגים כנכסים שוטפים במאזן של ישות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found