לְמַמֵן

השקעות לטווח קצר

סיווג ההשקעה לטווח הקצר מתייחס לכספים שהונחו במכשירי השקעה אשר יפרעו תוך שנה או אשר צפויים לחסל תוך שנה. דוגמאות למכשירים אלה הן קרנות שוק הכסף וניירות ערך סחירים. רוב ההשקעות הנסחרות באופן פעיל יכולות להיחשב כהשקעות לטווח קצר, מכיוון שניתן לחסל אותן בקלות. הסכום שהושקע במכשירים אלה מסווג כנכס שוטף במאזן המשקיע.

עסק בדרך כלל מאחסן חלק גדול מהכספים העודפים שלו בהשקעות קצרות טווח, כך שהוא יכול להרוויח תשואה קטנה תוך שהוא עדיין יכול לגשת לכספים לצרכי התפעול שלו בהתראה קצרה.