לְמַמֵן

מס תשומות

מס תשומות הוא היטל שמשלם עסק על סחורות ושירותים נרכשים. דוגמה למס תשומות הוא מס ערך מוסף. כאשר עסק אז ממס את לקוחותיו, זה נחשב למס תפוקה. העסק משלם לרשות ההכנסות הפדרלית את ההפרש בין מס תפוקה למס תשומות אם הסכום חיובי, או שהוא יכול לבקש החזר מס אם הסכום שלילי.