לְמַמֵן

דגימה אקראית

דגימה אקראית הינה שיטת דגימה בה המבקר אינו מתכוון לנקוט בגישה שיטתית לבחירת מדגם. אף על פי שהוא אינו סטטיסטי, הכוונה היא לערוך בחירה אקראית על ידי בחירת פריטים ללא הטיה מודעת, אשר המבקר מתכוון לייצג את האוכלוסייה. יכול להיות קשה להטיה שלא להיכנס לבחירה מסוג זה, מכיוון שהמבקר עלול להתפתות לבחור פריטים שנוחים יותר לגישה אליהם. כתוצאה מכך, יש להתייחס לתוצאות של דגימה סתמית במידה מסוימת של ספקנות. אין לראות בגישה זו תחליף אמין לדגימה אקראית.