לְמַמֵן

תקורה עקיפה

תקורה עקיפה היא כל עלות תקורה שאינה חלק מהתקורה בייצור. לפיכך, תקורה עקיפה אינה קשורה ישירות לייצור טובין של חברה או למתן שירותים ללקוחות. דוגמאות לעלויות תקורה עקיפות הן:

  • חשבונאות, ביקורת והוצאות משפט

  • משכורות מנהליות

  • טכנולוגית מידע

  • הוצאות משרדיות

  • דמי משלוח ודפוס

  • מחקר ופיתוח

  • הוצאות טלפון

תקורה עקיפה מחויבת בהוצאות עם התהוותן. למעט יוצאים מן הכלל, הוא אינו מועבר לתקופות עתידיות כנכס.

חברה שמתכוונת לשפר את רמת הרווחיות המדווחת שלה עשויה להעביר במרמה כמה אלמנטים של תקורה עקיפה לתקורות ייצור, שם ניתן להקצות אלמנטים אלה למוצרים שלא נמכרו, ובכך לעכב את הכרתם לתקופה עתידית.