לְמַמֵן

עלות הפצה

עלות ההפצה כוללת את ההוצאות הקשורות להובלת סחורות. עלויות ההפצה עשויות לכלול את הדברים הבאים:

  • העברת סחורות למשווקים ולקוחות

  • דמי הובלה ואגרה

  • עלויות אחסנה

  • עלויות אחזקת צי רכבי הובלה

עלות ההפצה לעסק יכולה להיות משמעותית כאשר היחידות שנשלחו בעלות נפח מעוקב גבוה, הסחורה מתכלה או כאשר הלקוחות ממוקמים באזורים רחוקים.