לְמַמֵן

פעילות ברמת היחידה

פעילות ברמת היחידה היא פעולה המתרחשת בכל פעם שיחידה מיוצרת. פעילות זו היא מניע עלות מבוסס נפח, מכיוון שהסכום המתרחש ישתנה ביחס ישיר למספר היחידות המיוצרות. בהיררכיית העלויות בתוך מערכת תמחיר מבוססת פעילות, פעילות ברמת היחידה היא הרמה הנמוכה ביותר. היררכיית העלויות היא:

  1. פעילויות ברמת היחידה

  2. פעילויות ברמת אצווה

  3. פעילויות ברמת המוצר

  4. פעילויות ברמת הלקוח

  5. פעילויות המקיימות ארגון