לְמַמֵן

לקיחת חברה פרטית

לקיחת חברה פרטית מתרחשת כאשר עסק רושם רישום של מניות ההון שלה. פעולה זו מאפשרת לו להימנע מדרישות הדיווח והשליטה המכבידות של היות עסק בבעלות ציבורית. חברה יכולה לצאת לפרטית באחת משתי הנסיבות הבאות:

  • אין יותר מ -300 בעלי מניות
  • אין יותר מ- 500 בעלי מניות רשומים והחברה לא חרגה מ- 10 מיליון דולר מנכסים בסוף 3 שנות הכספים האחרונות

שים לב כי על פי חוק Jumpstart Our Business Startups (JOBS) משנת 2012, הקריטריון לקיום 500 בעלי מניות ושיעור נכסים של 10 מיליון דולר גדל ל -2,000 בעלי מניות או ל -500 משקיעים לא מוכרים - באשר לאילוץ להגיש דוחות ל- SEC. יש להניח כי אותן דרישות פועלות הפוך כדי להקל על היציאה לפרטיות.

בעל מניות רשומות הוא אדם או ישות הרשומים ברשומות בעלי המניות של עסק כבעלים של מניותיו. תיווך יכול להיות בעל המניות ברשומה מטעם לקוחותיו. לפיכך, יתכן שיהיו בעלי מניות בפועל רבים יותר מכפי שמציין מספר בעלי המניות הרשומים.

באחת משתי הנסיבות הקודמות, פרטית כוללת הגשת טופס 15 פשוט מאוד ל- SEC. רק אישור הדירקטוריון נדרש כדי להפוך לפרטי; אין הצבעה של בעלי מניות. בנוסף, אם מניות החברה רשומות בבורסה, יש להודיע ​​על כך לבורסה. סוג ההודעה משתנה בהתאם להחלפה.

אם בהנהלה הבכירה בכלל לא בטוחים לגבי יכולתה של חברה להמשיך כחברה ציבורית, עליה לנסות לשמור על מספר בעלי המניות נמוך ככל האפשר. המשמעות היא לא לחלק כמה מניות נוספות לעובדים, או להוציא צווי, או כל פעולה אחרת שתביא לפיזור של מספר מועט של מניות בקרב מספר גדול של בעלי מניות חדשים.

אם יהיו יותר מדי בעלי מניות, החברה תצטרך למצוא דרך לצמצם את המספר, למשל באמצעות תוכנית רכישה חוזרת של מניות או פיצול מניות הפוך. לאחר מכן היא מתעדת את כוונותיה בתוספת 13e-3 המורכבת הרבה יותר, אותה היא מגישה ל- SEC. לוח 13 ה -3 דורש דיון במטרות הרכישה מחדש של המניות או הפיצול ההפוך, בכל חלופות שנשקפות על ידי החברה, והאם העסקה אינה הוגנת כלפי בעלי המניות שאינם קשורים.

ה- SEC רואה עסקאות פרטיות בחשדנות ניכרת, בטענה כי מדובר בעסקאות חד צדדיות לטובת מי שקונה מניות קיימות. כתוצאה מכך, צפו מה- SEC לבחון ולהגיב על לוח הזמנים 13e-3, אולי מספר פעמים, מה שעלול לגרום לעיכוב של מספר חודשים בין הגשת הטופס לביצוע כל אחת מהפעולות שצוינו בו. ברגע שהחברה תנקוט בצעדים לצמצום מספר בעלי המניות שתוארו בתוספת 13e-3, היא יכולה להגיש טופס 15 ולקבל את עצמה פרטית.

חברה שמנסה לצאת לפרטיות חייבת להיזהר שלא לבצע רכישות חוזרות של מניות באופן שיתפרש כהצעת מכרז, מכיוון שהגשת הצעת המכרז מחייבת תיעוד מהותי. רכישה חוזרת נחשבת להצעת מכרז אם קיימים מרבית התנאים הבאים:

  • יש שידול פעיל ונרחב של בעלי המניות למניותיהם
  • השידול מתבצע עבור אחוז ניכר ממניות החברה
  • ההצעה לרכישה היא תמורת פרמיה על שער השוק הנוכחי
  • תנאי ההצעה יציבים, ולא ניתנים למשא ומתן
  • ההצעה מותנית במכרז של מספר מניות קבוע
  • ההצעה פתוחה רק לתקופה מוגבלת
  • על הניצע לחץ לחץ למכור מניות
  • יש פרסום הנוגע לתוכנית הרכישה החוזרת

לפיכך, הימנעות מהצעת מכרז עשויה לחייב רכישות חוזרות של מניות מזדמנות בכמויות קטנות על פני תקופת זמן, שבה נוצרים מגעים עם בעלי מניות בודדים. כדי להימנע מהתנאי בדבר אחוז ניכר ממניות החברה, שקול רק לקנות בחזרה את מניות בעלי המניות המוזרים, שאמור להוות חלק קטן מאוד מסך המניות המצטיינות. עדיף לשתף את עורכי הדין לניירות ערך של החברה בתהליך זה, כדי להקל על הסיכון שיש בהצעת רכש רשמית.

חלק ניכר מדיון זה עסק בדרכים להימנע מדרישות ההגשה הקשורות ליציאה לפרטיות. עם זאת, קיים סיכון של תביעות של בעלי מניות אם חברה הולכת לפרטית ללא הצעת רכש רשמית לרכוש מניות בחזרה, מכיוון שלבעלי המניות יהיה קשה מאוד לחסל את אחזקותיה לאחר שהחברה תהיה פרטית. לפיכך, יש לשקלל את הסיכון של תביעות משפטיות כנגד הקלות בשימוש בהגשת טופס 15 כדי להפוך לפרטי.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found