לְמַמֵן

התקשרות ביקורת

התקשרות ביקורת היא הסדר שקיים מבקר עם לקוח לביצוע ביקורת על רישומי החשבונאות והדוחות הכספיים של הלקוח. המונח חל בדרך כלל על ההסדר החוזי בין שני הצדדים, ולא על מכלול משימות הביקורת שיבצע המבקר. כדי ליצור התקשרות, שני הצדדים נפגשים כדי לדון בשירותים הדרושים ללקוח. לאחר מכן מסכימים הצדדים על השירותים שיינתנו, יחד עם מחיר והתקופה בה תתבצע הביקורת. מידע זה נאמר במכתב התקשרות, אותו מכין המבקר ונשלח ללקוח. אם הלקוח מסכים לתנאי המכתב, אדם המוסמך לכך חותם על המכתב ומחזיר עותק למבקר. על ידי כך, הצדדים מציינים כי יוזמת ביקורת נפתחה.מכתב זה שימושי לקביעת הציפיות של שני הצדדים להסדר.

המונח עשוי גם לציין את כל העבודות שמבצע מבקר עבור לקוח על פי תנאי מכתב ההתקשרות. במקרה זה, התחייבות ביקורת משתרעת על פני מכלול הליכי הביקורת בהם ניתן להשתמש, כולל בחינת הדוחות הכספיים של הלקוח והכנת דוח ביקורת.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found