לְמַמֵן

יחס מניות נפוץ

יחס המניות הרגילות מודד את החלק הכולל של היוון החברה המורכב ממניות רגילות. אחוז גבוה מצביע על כך שהנהלת החברה שמרנית, תוך השגת עיקר מימון החברה באמצעות מכירת מניות רגילות. יחס מניות רגיל גבוה נחוץ יותר כאשר תזרימי המזומנים אינם עקביים, מכיוון שקשה יותר אז לתמוך בתשלומי חוב שוטפים. הנוסחה ליחס המניות הרגילות היא לחלק את שווי הספרים של כל המניות הרגילות לפי שווי החברה. החישוב הוא:

שווי ספרה של מניות רגילות ÷ שווי חברה כולל = יחס מניות משותף

מניין חישוב זה כולל הן את ערך הנקוב והן את ההון המשולם הנוסף המשויך לכל מכירות המניות הרגילות, שכן הכוונה היא לקבוע את הסכום הכולל שהתקבל ממכירת מניות. המונה אינו משתמש בשווי השוק הנוכחי של המניות שנמכרו, מכיוון שסכום זה אינו משקף את המזומנים שקיבל העסק בפועל בתמורה להנפקת מניות. המכנה כולל את כל החובות וההון העצמי של העסק נכון למועד המדידה.

לדוגמא, חברה מכרה מניות רגילות של 1,000,000 $ ויש לה חובות חוב של 9,000,000 $. ישות זו תיחשב כממונפת מאוד, שכן יחס המניות המשותף שלה הוא 10% בלבד.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found