לְמַמֵן

דוגמאות להוצאות תפעול

הוצאות תפעול הן הוצאות שהעסק לוקח לעסוק בפעילויות שאינן קשורות ישירות לייצור סחורות או שירותים. הוצאות אלה זהות להוצאות מכירה, כלליות וניהוליות. דוגמאות להוצאות התפעול כוללות:

דוגמאות להוצאות תפעול הקשורות לפיצויים

 • פיצויים והוצאות מס שכר נלוות לעובדים שאינם מייצרים

 • עמלות מכירה (אם כי ניתן לפרש זאת כעלות משתנה המהווה לכן חלק מעלות הסחורה שנמכרה)

 • הטבות לעובדים שאינם מייצרים

 • הפרשות לתכנית הפנסיה לעובדים שאינם ייצור

דוגמאות להוצאות תפעול הקשורות למשרד

 • הוצאות חשבונאיות

 • פחת של רכוש קבוע המוקצה לאזורים שאינם ייצור

 • עלויות ביטוח

 • שכר טרחה משפטי

 • ציוד משרדי

 • מס רכוש

 • עלויות שכר דירה למתקנים שאינם מיוצרים

 • עלויות תיקון למתקנים שאינם מיוצרים

 • עלויות שירות

דוגמאות להוצאות תפעול מכירות ושיווקיות

 • עלויות פרסום

 • עלויות דיוור ישיר

 • עלויות בידור

 • עלויות חומר מכירה (כגון חוברות)

 • עלויות נסיעה

הערה: ניתן לכלול עלויות הקשורות למימון מהגדרת הוצאות התפעול, מהטעם שהן אינן נוצרות על ידי הפעילות השוטפת של עסק. אם היו כלולים עלויות אלה, דוגמאות יכללו דמי מבקר, עמלות בנק, עלויות הצבת חובות והוצאות ריבית.

הגדרת הוצאות התפעול מורחבת לעיתים לכלול את עלות הסחורה שנמכרה, ובכך מקיפה כל היבט תפעולי של עסק. אם כן, העלויות הבאות הן גם דוגמאות להוצאות התפעול:

 • הובלה והובלה החוצה

 • חומרים ישירים

 • עבודה ישירה

 • השכרת מתקני ייצור

 • תמורה לאנשי הייצור

 • הטבות לאנשי הייצור

 • פחת של ציוד ייצור ומתקנים

 • תיקון ציוד ומתקני ייצור

 • עלויות שירות למתקני ייצור

 • ארנונה על מתקני ייצור

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found