לְמַמֵן

ההפרש בין הוצאות פחת לבין פחת שנצבר

הוצאות פחת הן חיוב הפחת התקופתי אותו לוקח עסק כנגד נכסיו בכל תקופת דיווח. פחת מצטבר הוא הסכום המצטבר של פחת זה שנערם מאז תחילת הפחת עבור כל נכס. ההבדלים הבאים חלים על שני המושגים:

  • הוצאות פחת מופיעות בדוח רווח והפסד ואילו פחת שנצבר מופיע במאזן.
  • היתרה בחשבון הוצאות הפחת היא חיוב, בעוד היתרה בחשבון הפחת שנצבר היא זיכוי.
  • הוצאות פחת הן שורה נפרדת ועצמאית בדוח רווח והפסד, ואילו פחת מצטבר משויך ומקזז את פריט הרכוש הקבוע.
  • הוצאות הפחת לנכס נעצרות כאשר הנכס נמכר, ואילו הפחת שנצבר מתהפך כאשר הנכס נמכר.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found