לְמַמֵן

עקרון החומריות

עקרון המהותיות קובע כי ניתן להתעלם מסטנדרט חשבונאי אם להשפעה נטו של פעולה זו יש השפעה כה קטנה על הדוחות הכספיים עד שמשתמש בדוחות לא יוטעה. על פי עקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP), אינך צריך ליישם את הוראות תקן חשבונאות אם פריט אינו מהותי. הגדרה זו אינה מספקת הנחיה מוחלטת להבחנה בין מידע מהותי לבין מידע לא מהותי, ולכן יש צורך להפעיל שיקול דעת בבחירה אם עסקה מהותית.

נציבות ניירות ערך הציעה לצורכי הצגה כי פריט המייצג לפחות 5% מסך הנכסים יופיע בנפרד במאזן. עם זאת, פריטים קטנים בהרבה עשויים להיחשב חומריים. לדוגמא, אם פריט מינורי היה משנה רווח נקי להפסד נקי, אז זה יכול להיחשב מהותי, לא משנה כמה הוא יכול להיות קטן. באופן דומה, עסקה תיחשב מהותית אם הכללתה בדוחות הכספיים תשנה יחס מספיק בכדי להוציא ישות עמידה בתנאי המלווה שלה.

כדוגמה לפריט לא מהותי בעליל, ייתכן ששילמתם שכר דירה מראש בסך 100 דולר על תיבת דואר המכסה את חצי השנה הקרובה; על פי עקרון ההתאמה, עליך לגבות את דמי השכירות בהוצאות במשך שישה חודשים. עם זאת, סכום ההוצאה כל כך קטן, עד שאף קורא של הדוחות הכספיים לא יוטעה אם 100 הדולרים כולם יחויבו בהוצאות בתקופה הנוכחית, במקום לפזר אותם על פני תקופת השימוש. למעשה, אם הדוחות הכספיים מעוגלים לאלף או מיליון דולר הקרובים, עסקה זו לא תשנה כלל את הדוחות הכספיים.

תפיסת המהותיות משתנה בהתאם לגודל היישות. חברה רב-לאומית מסיבית עשויה להחשיב עסקה של מיליון דולר כלא מהותית ביחס לפעילותה הכוללת, אך מיליון דולר עשויים לחרוג מהכנסותיה של חברה מקומית קטנה, וכך תהיה מהותית מאוד עבור אותה חברה קטנה יותר.

עקרון המהותיות חשוב במיוחד כאשר מחליטים האם יש לרשום עסקה כחלק מתהליך הסגירה, שכן ביטול עסקאות מסוימות יכול להפחית משמעותית את משך הזמן הדרוש להוצאת דוחות כספיים. כדאי לדון עם רואי החשבון של החברה מה מהווה סעיף מהותי, כך שלא יהיו בעיות בסעיפים אלה בעת ביקורת הדוחות הכספיים.

תנאים דומים

עקרון החומריות ידוע גם כמושג החומריות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found