לְמַמֵן

יחס רווח נקי

סקירה כללית

אחוז הרווח הנקי הוא היחס בין הרווחים לאחר מס למכירות נטו. הוא מגלה את הרווח שנותר לאחר שכל עלויות הייצור, הניהול והמימון הופחתו מהמכירות, והוכרו מיסי הכנסה. ככזה, זהו אחד המדדים הטובים ביותר לתוצאות הכוללות של חברה, במיוחד בשילוב עם הערכה של מידת השימוש בהון החוזר שלה. המדד מדווח בדרך כלל על קו מגמה, כדי לשפוט ביצועים לאורך זמן. הוא משמש גם להשוואת תוצאות עסק עם מתחרותיו.

הרווח הנקי אינו אינדיקטור לתזרים המזומנים, מכיוון שהרווח הנקי כולל מספר הוצאות שאינן מזומנות, כגון הוצאות שנצברו, הפחתות ופחת.

הנוסחה ליחס הרווח הנקי היא לחלק את הרווח הנקי במכירות נטו, ואז להכפיל ב 100. הנוסחה היא:

(רווח נקי ÷ מכירות נטו) x 100

ניתן לשנות את המדד לשימוש על ידי ישות ללא כוונת רווח, אם ישמש את השינוי בנכסים נטו בנוסחה במקום הרווח הנקי.

דוגמה ליחס הרווח הנקי

לדוגמא, לחברת האריחים העות'מאנית מכירות של 1,000,000 $ בחודש האחרון, כמו גם תשואות מכירות של 40,000 $, עלות מוצרים שנמכרו (CGS) של 550,000 $, והוצאות ניהול של 360,000 $. שיעור מס הכנסה הוא 35%. חישוב אחוז הרווח הנקי שלו הוא:

1,000,000 $ מכירות - 40,000 $ החזר מכירות = 960,000 $ מכירות נטו

960,000 $ מכירות נטו - 550,000 $ CGS - 360,000 $ ניהול = 50,000 $ הכנסה לפני מס

50,000 $ הכנסה לפני מס x (1 - 0.35) = 32,500 $ רווח לאחר מס

(32,500 $ רווח לאחר מס ÷ 960,000 $ מכירות נטו) x 100 = 3.4% יחס רווח נקי

סוגיות עם יחס הרווח הנקי

יחס הרווח הנקי הוא למעשה מדידה לטווח קצר, מכיוון שהוא אינו חושף את פעולותיה של החברה לשמירה על רווחיות לטווח הארוך, כפי שעולה מרמת השקעת ההון או ההוצאות לפרסום, הכשרה או מחקר ופיתוח. כמו כן, חברה עשויה לעכב מגוון הוצאות שיקול דעת, כגון תחזוקה, כדי שיחס הרווח הנקי שלה ייראה טוב יותר ממה שהוא רגיל. כתוצאה מכך, עליך להעריך את יחס הרווח הנקי לצד מגוון מדדים אחרים כדי לקבל תמונה מלאה על יכולתה של החברה להמשיך כעסק הולך.

נושא נוסף עם שולי הרווח הנקי הוא שחברה עשויה לשמור אותה בכוונה נמוכה בהתאם לאסטרטגיית תמחור נמוך שמטרתה לתפוס נתח שוק בתמורה לרווחיות נמוכה. במקרים כאלה, זו יכולה להיות טעות להניח שחברה מסתדרת בצורה גרועה, כאשר למעשה היא עשויה להחזיק את עיקר נתח השוק דווקא בגלל השוליים הנמוכים שלה. לעומת זאת, האסטרטגיה ההפוכה עשויה להביא ליחס רווח נקי גבוה מאוד, אך במחיר של לכידת נישת שוק קטנה בלבד.

אסטרטגיה נוספת שיכולה להוזיל את היחס באופן מלאכותי היא כאשר בעלי חברה רוצים למזער את מס הכנסה, וכך להאיץ את ההכרה בהוצאות החייבות במס לתקופת הדיווח הנוכחית. גישה זו נמצאת לרוב בעסקים פרטיים, שבהם אין צורך להרשים משקיעים חיצוניים מתוצאות הפעילות.

תנאים דומים

יחס הרווח הנקי מכונה גם שולי הרווח.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found