לְמַמֵן

חבות מס

התחייבות במס הינה מיסים המגיעים לרשות מיסים, או שנצברים לתשלום במועד עתידי. מספר עסקאות יכולות לעורר התחייבות במס, כולל:

  • מימוש הכנסות תפעוליות
  • קבלת ירושה
  • מכירת נכס

התחייבות במס מבוססת על שיעור מס, שעשוי להיות שיעור קבוע או לוח זמנים בעלייה בשיעור. במקרה האחרון, שיעורי המס נשמרים נמוכים עבור משלמי המסים המתונים בהכנסה מתונה, ואז הם עולים לנישומי ההכנסה הגבוהים יותר. שיעור המס עשוי להשתנות גם בהתאם לאופי ההכנסה הקשורה. לדוגמא, שיעור המס על רווחי הון שונה משיעור הרווח התפעולי.

התחייבות במס נחשבת בדרך כלל כהתחייבות לזמן קצר כאשר היא מדווחת במאזן, שכן היא חייבת בתוך שנה אחת.

ארגון צריך לשלם את התחייבויות המס שלו בתשלום, שכן לרשויות הממשל הרלוונטיות יש בדרך כלל הזכות לגבות מיסים שלא שולמו, וכך יכול להציב שעבוד על נכסי הישות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found