לְמַמֵן

תאגיד מוחזק צמוד

תאגיד מוחזק מקרוב הוא חברה שמניותיה מוחזקות בעיקר על ידי קבוצה קטנה של משקיעים. עסקים בבעלות משפחתית נחשבים בדרך כלל כמוחזקים מקרוב, והם מנוהלים בדרך כלל על ידי בני המשפחה. מניות ישות כזו בדרך כלל אינן נסחרות בציבור.

מס הכנסה מגדיר תאגיד שקיים מקרוב כחברה בה חמישה משקיעים או פחות מחזיקים לפחות במחצית מכלל המניות המצטיינות בכל נקודה במחצית האחרונה של שנת המס, ואינה תאגיד שירות אישי. דוגמאות לשירותים אישיים הם חשבונאות, ייעוץ ופרקטיקה של משפטים.

זה יכול להיות קשה להשיג הערכת שווי של המניות של סוג זה של ישויות, מכיוון שיש כל כך מעט מכירות של המניות שניתן להסיק ממנה מחיר.