לְמַמֵן

תאגיד תת פרק S

תאגיד תת פרק S הוא סוג של ארגון תאגידי שבמסגרתו עוברת חובת תשלום מס הכנסה לבעלי המניות בארגון. תאגיד S מחויב במס כשותפות, מה שמבטל את המיסוי הכפול הקשור לדיבידנד של בעלי מניות ממנו סובל תאגיד רגיל, כאשר החברה ממוסה במס על הכנסותיה, ואז בעלי מניותיה ממוסים על קבלת הכנסות דיבידנד מהחברה . במקום זאת, כל הרווחים של העסק מועברים על ידי הבעלים והוכרו בדוחות המס האישיים שלהם. יתרון נוסף הוא כי בעלי המניות מוגנים מכל התחייבויות שנגרמו לתאגיד.

חסרון במתכונת תת פרק S הוא כי בעלי המניות המדווחים על הכנסות התאגיד על החזרי המס שלהם חייבים לשלם מס הכנסה על אותם סכומים, גם אם לא קיבלו חלוקה מהחברה. משמעות הדבר היא כי עלול להיות לחץ ניכר על החברה לחלק מזומנים באופן קבוע לבעלי המניות שלה, מה שעלול להפריע להיווצרות ההון הדרושה לצורך צמיחת העסק. לפיכך, מבנה תאגיד S עשוי שלא לעבוד היטב עבור עסק הדורש השקעה גדולה בנכסים קבועים ובהון חוזר.

בגלל מעמד העברת המס של ארגון מסוג זה, העסק אינו מדווח על הוצאות מס הכנסה בדוח רווח והפסד, ואינו מדווח על התחייבות במס הכנסה במאזן שלו.

ארגון מסוג תת-פרק S מותר רק אם בארגון יש 100 בעלי מניות או פחות, הוא תאגיד מקומי (כלומר, לא זר), יש לו רק סוג אחד של מניות רגילות, ויש לו רק סוגים מסוימים של בעלי מניות זכאים.

המונח "תת פרק S" מקורו בפלח קוד ההכנסה הפנימית של ארצות הברית (פרק 1, פרק משנה S) בו נמצאים הכללים המסדירים את הקמתם ותפעולם של תאגידי תת פרק S.

תנאים דומים

תאגיד S של תת-פרק ידוע גם בשם תאגיד S או S-corp.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found