לְמַמֵן

משתמשים במידע פיננסי

ישנם משתמשים רבים אפשריים במידע הפיננסי שנוצר על ידי עסק. הרשימה הבאה מציגה את המשתמשים הסבירים יותר:

  • לקוחות . לקוחות פוטנציאליים עיקריים ירצו לבדוק את המידע הכספי של המשרד כדי לראות אם הוא יציב מספיק כדי להיות ספק לטווח ארוך, או שיש למשרד את המשאבים הכספיים להשלים פרויקט גדול מטעמם.

  • עובדים . עובדים רוצים לבדוק את המידע על מנת לקבל החלטות האם החברה היא מעסיקה יציבה. מתן מידע זה להם יכול להגביר את רמת העניין וההשתתפות שלהם בעסק.

  • ממשלות . תחומי השיפוט הממשלתיים שבהם חברה עוסקת רשאים לבקש את המידע על מנת לקבוע האם המשרד שילם את סכום המסים הנדרש.

  • מנתחי השקעות . חברה ציבורית עשויה להיות אחריה קבוצת אנליסטים להשקעה. אם כן, אנליסטים אלה זקוקים למידע הכספי של המשרד כחלק מהבדיקה האם הארגון יהווה השקעה טובה עבור לקוחותיהם.

  • משקיעים . המשקיעים רוצים לבחון את המידע כדי לקבל החלטות האם העסק ימשיך לצמוח ולבצע ביצועים טובים מספיק כדי להצדיק את החלטת ההשקעה שלהם, או שמא עליהם למכור את השקעתם לצד שלישי.

  • מלווים ונושים . המלווים והנושים ידרשו את המידע כחלק מההחלטות שלהם אם להעניק אשראי לעסק ובאיזה סכומים. הם ימשיכו להיות בעלי עניין במידע לאורך זמן, כדי להחליט האם הכספים המושאלים שלהם נמצאים בסיכון.

  • צוות ניהול . מנהלי הגורם המדווח זקוקים למידע פיננסי על מנת לקבל החלטות תפעוליות ופיננסיות לגבי שיפור התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרים המזומנים של הארגון.

  • סוכנויות דירוג . סוכנות דירוג צריכה לבחון מקרוב את המידע החשבונאי של המשרד על מנת להפיק דירוג אשראי לחברה כולה או להנפקות האבטחה השונות שלה.

  • איגודים . כל איגודי עובדים המייצגים עובדי חברה רוצים לראות את המידע הכספי של המשרד על מנת לקבוע עמדת מיקוח שלדעתם החברה יכולה להרשות לעצמה לשלם.

בקיצור, קבוצה גדולה של אנשים וארגונים זקוקה לגישה למידע הכספי של הארגון, ולכן הסטנדרטים החשבונאיים מחייבים הצגת מערך מידע עשיר, הן בדוחות הכספיים של המשרד והן בגילויים הנלווים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found