לְמַמֵן

יכולת תיאורטית

יכולת תיאורטית היא כמות התפוקה שאפשר היה להשיג אם מתקן ייצור היה מסוגל לייצר ברמת היעילות הגבוהה ביותר ללא זמן השבתה. אין להשתמש ביכולת התיאורטית לצורכי תכנון או פיצוי בונוס, מכיוון שכמעט בלתי אפשרי להשיג בפועל. הגורמים הבאים יכולים להפריע ליכולתו של מתקן להשיג את יכולתו התיאורטית:

  • תחזוקה מתוכננת

  • תחזוקה לא מתוזמנת

  • מחסור בחומרי גלם

  • החלפות ציוד

  • מחסור בעבודה

  • תקלות חשמל

  • מעשים של אלוהים, כגון שיטפונות ורעידות אדמה

יכולת תיאורטית ידועה גם כקיבולת אידיאלית.