לְמַמֵן

הזמנה

הזמנת רכש היא הרשאה בכתב של קונה לרכוש טובין או שירותים. המסמך מאשר לספק לספק למסור לקונה במחיר, ברמת האיכות, במועד המסירה ובתנאים מסוימים אחרים המפורטים בהסכם. הזמנת רכש מחייבת מבחינה משפטית לאחר שהספק חותם עליה כנגד.

הזמנת רכש גוזלת זמן. כדי להפחית את עומס העבודה, ארגונים מסוימים מוציאים הזמנת רכש ראשית לכל ספק, ומאשרים הרבה יותר מהנדרש בתחילה, ואז מוציאים פרסומים כנגד הזמנת הרכש הראשית, לפי הצורך. כדי לחסוך זמן, הזמנות רכש רבות מועברות כעת בפורמט אלקטרוני דרך האינטרנט.