לְמַמֵן

מהו חיזוי תזרים מזומנים?

חיזוי תזרים מזומנים הוא תהליך יצירת מודל מתי צפויים להתרחש תקבולים מזומנים והוצאות מזומנים עתידיות. מידע זה נדרש לצורך קבלת גיוס כספים והחלטות השקעה. ניתן לחלק את תחזית תזרים המזומנים לשני חלקים: תזרימי מזומנים לטווח הקרוב מאוד צפויים (בדרך כלל מכסים תקופה של חודש) ותזרים מזומנים לטווח בינוני שמבוססים בעיקר על הכנסות שטרם התרחשו וחשבוניות ספק עדיין לא הגיעו. התחזית לטווח הקרוב מכונה חיזוי ישיר, ואילו התחזית לטווח הארוך מכונה חיזוי עקיף. חיזוי ישיר יכול להיות מדויק למדי, בעוד שחיזוי עקיף מניב תוצאות קלושות יותר ויותר לאחר שעבר לא יותר מחודש.ניתן גם ליצור תחזית מזומנים ארוכת טווח שמהותה מהווה גרסה שונה של תקציב החברה, אם כי התועלת בה נמוכה יחסית. בפרט, חלה ירידה מיידית ברמת הדיוק ברגע שהתחזית לטווח הבינוני מחליפה את התחזית לטווח הקצר, מאחר ובתחזית לטווח הבינוני משתמשים במידע פחות אמין.

תחזית המזומנים לטווח קצר מבוססת על צבירת מידע מפורטת ממגוון מקורות בחברה. עיקר המידע הזה מגיע מרשומות החשבונות, חשבונות התשלום ורישומי השכר, אם כי מקורות משמעותיים אחרים הם הגזבר (בגין פעילויות מימון), סמנכ"ל הכספים (למידע על רכישות) ואפילו מזכיר התאגיד (לתשלומי דיבידנד מתוזמנים). מכיוון שתחזית זו מבוססת על פירוט מפורט של תזרים מזומנים ותזרים מזומנים, היא נקראת לפעמים שיטת התקבולים והתשלומים.

מרכיבי התחזית לטווח בינוני מורכבים ברובם מנוסחאות, ולא מתשומות הנתונים הספציפיות המשמשות לתחזית לטווח קצר. לדוגמא, אם מנהל המכירות היה תורם נתוני הכנסות משוערים לכל תקופת חיזוי, המודל יכול להפיק את המידע הנוסף הבא:

  • מזומן ששולם עבור עלות פריטים שנמכרו . ניתן להעריך כאחוז מהמכירות, עם פיגור זמן בהתבסס על תנאי תשלום הספק הממוצעים.

  • מזומן ששולם עבור שכר עבודה . ניתן להשתמש בפעילות מכירה להערכת שינויים בכמות הייצור, אשר בתורם יכולה לשמש להפקת תשלומי שכר.

  • קבלות מזומנים מלקוחות . ניתן לשלב איחור בזמן סטנדרטי בין מועד החיוב למועד התשלום בהערכה מתי יתקבל מזומן מלקוחות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found