לְמַמֵן

הגדרת שוק עיקרית

שוק עיקרי הוא השוק בעל הנפח ורמת הפעילות הגדולה ביותר למכירת נכסים או התחייבויות מסוימים. השוק ממנו נגזר שווי הוגן צריך להיות השוק העיקרי של נכס או התחייבות, שכן ככל הנראה היקף העסקה הגדול יותר המשויך לשוק כזה צריך להביא למחירים הטובים ביותר עבור המוכר. השוק בו עסק מוכר בדרך כלל את סוג הנכס הנדון או מסדיר התחייבויות הוא השוק העיקרי. לפיכך, ייעודו של שוק עיקרי הוא מנקודת מבטו של הישות המדווחת; שוק אחר עשוי להיות השוק העיקרי של מתחרה.

את המחיר בשוק העיקרי המשמש למדידת השווי ההוגן אין להתאים לעלויות העסקה. עם זאת, יש להתאים את השווי ההוגן הנגזר בשוק ראשי לעלות הנדרשת להובלת נכס ממיקומו הנוכחי לשוק זה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found