לְמַמֵן

הפסד נטו

הפסד נקי הוא עודף ההוצאות על פני ההכנסות. כל ההוצאות כלולות בחישוב זה, כולל השפעות מיסי הכנסה. לדוגמא, הכנסות של 900,000 $ והוצאות של 1,000,000 $ מניבות הפסד נקי של 100,000 $.

הפסדים נטו בדרך כלל חווים כאשר עסק רק מתחיל; במצב זה, יש להוציא הוצאות להפעלת העסק וליצירת מוצרים חדשים, בעוד שיהיו מעט מכירות. אולם לאורך תקופה, על עסק לסלק את הפסדיו נטו, או להסתכן בשימוש ברזרבות המזומנים ויצא מעסקיו.

תפיסת ההפסד הנקי שימושית לקביעת גובה מיסי ההכנסה המגיעים מכיוון שהפסד נטו בתקופה אחת יכול לשמש לקיזוז ההכנסה החייבת בתקופה אחרת, וכתוצאה מכך הופחת חבות במס הכנסה.

ההפסד הנקי מופיע בתחתית דוח רווח והפסד, לאחר כל פריטי השורה הקשורים להכנסות ולהוצאות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found