לְמַמֵן

הגדרת הון חוזר

הון חוזר הוא סכום הנכסים השוטפים של הישות פחות ההתחייבויות השוטפות שלה. התוצאה נחשבת למדד עיקרי לנזילות לטווח הקצר של ארגון. מאזן חיובי של הון חוזר חיובי מעיד על איתנות פיננסית חזקה ואילו הון חוזר שלילי נחשב לאינדיקטור לפשיטת רגל קרובה. ליעילות התפעולית, למדיניות האשראי ולמדיניות התשלום של עסק יש השפעה חזקה על ההון החוזר שלו.

יחס 2: 1 בין הנכסים השוטפים להתחייבויות השוטפות נחשב לבריא, אם כי היחס יכול להשתנות בהתאם לענף. ניתן לבחון את היחס גם בקו מגמה, מתוך כוונה לאתר ירידות או ירידות פתאומיות העלולות להצביע על בעיות נזילות.

כדוגמה לחישוב ההון החוזר, לעסק יש 100,000 $ חשבונות חייבים, 40,000 $ מלאי ו -35,000 $ חשבונות חייבים. ההון החוזר שלה הוא:

140,000 $ נכסים שוטפים - 35,000 $ התחייבויות שוטפות = 105,000 $ הון חוזר

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found