לְמַמֵן

מושגי חשבונאות

מושגי חשבונאות הם מכלול מוסכמות כלליות שיכולות לשמש כהנחיות להתמודדות עם מצבים חשבונאיים. מושגים אלה שולבו גם בתקני החשבונאות השונים, כך שמשתמש לא יישם תקן ואז ימצא שהוא עומד בסתירה לאחד המושגים החשבונאיים. המושגים העיקריים לחשבונאות הם כדלקמן:

 • מידע חשבונאי צריך להיות מלא מכל הבחינות.

 • מידע חשבונאי צריך להיות זמין למשתמשים במועד.

 • יש להציג מידע חשבונאי באופן שניתן להבין את המשתמש בקלות.

 • מידע חשבונאי צריך להיות רלוונטי לצרכי המשתמשים.

 • מידע חשבונאי צריך להיות אמין.

 • מידע חשבונאי לא אמור להכיל הטיות.

 • מידע חשבונאי אמור לייצג נאמנה את העסקאות הקשורות.

 • יש ליישם באופן עקבי את מדיניות החשבונאות לאורך זמן, כך שהדוחות הכספיים יהיו עקביים ומשווים.

 • יש לרשום עסקה עסקית רק כאשר ניתן למדוד אותה במטבע.

 • יש להכיר בהוצאות באותה תקופה בה מוכרים הכנסות נלוות.

 • דוחות כספיים נערכים מתוך הנחה שעסק יהיה עסק הולך.

 • יש לדווח על מידע אם היעדרותו תביא בדרך אחרת למשתמש לקבל החלטה אחרת.

 • אין להפריז באומדני ההכנסות, ואין לזלזל באומדני ההוצאות.

 • יש להכיר בהכנסות רק לאחר שהושגו.

 • הדוחות הכספיים של עסק אמורים להתבסס אך ורק על עסקאות היישות עצמה ולא יתערבבו עם בעליו.

 • יש לדווח על החומר הבסיסי של עסקה, ולא על צורת החוק העסקה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found