לְמַמֵן

הבדלי תזמון

הפרשי תזמון הם המרווחים שבין דיווח הכנסות והוצאות לצורך דוח כספי ודיווחי מס הכנסה. לדוגמא, עסק עשוי להשתמש בשיטת פחת מואצת כדי להגדיל את הוצאות הפחת לצרכי דיווח מס בשנה הנוכחית, תוך דיווח על פחת בשיעור מופחת בדוח רווח והפסד המפיץ את ההוצאה באופן שווה יותר על פני מספר שנים. במשך תקופה מסוימת, הבדלי התזמון הללו יסתדרו, אם כי הם עשויים להחליף במערך חדש של הבדלי תזמון.

כאשר ישנם הבדלי תזמון, סכום ההכנסה החייבת המדווחת עשוי להשתנות באופן משמעותי מהסכום המדווח בדוח רווח והפסד.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found