לְמַמֵן

שיטת בונוס

שיטת הבונוס משמשת להענקת שותף חדש בהון נוסף בשותפות כאשר האדם מוסיף לשותפות מוניטין או נכס בלתי מוחשי אחר. כל הבדל חיובי בין סכום ההון שהוענק לבין תרומת הנכסים המוחשיים של השותף החדש נרשם בחשבונות ההון של השותפים המקוריים בהתבסס על השיטה הרגילה של השותפים להקצאת רווחים והפסדים. אם סכום ההון שהוענק נמוך מתרומת הנכס המוחשית, ההפרש מוקצה לשותף הנכנס. שיטת הבונוס נפוצה במיוחד כאשר לשותף חדש יש מומחיות גבוהה במיוחד אשר צפויה לסייע לשותפות.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found