לְמַמֵן

החזר על הגדרת סך ההון

התשואה על ההון הכולל מודדת את היעילות שבה משתמשים בכספים מושקעים בעסק. הוא משווה את הרווחיות של ארגון לסכום הכספים המושקע בו. הרעיון מתאים ביותר לחברות המשתמשות בכמויות גדולות של חובות במבנה ההון שלהן. גופים אלה משתמשים במינוף להשגת תשואה גבוהה להון. כדי לראות את הביצועים שלהם בשימוש בכל צורות המימון, אנו משתמשים בתשואה על ההון הכולל.

הנוסחה להחזר סך ההון היא לחלק את הרווח לפני ריבית ומסים בסכום החוב וההון המצרפי. החישוב הוא:

רווחים לפני ריבית ומסים ÷ (חוב + הון עצמי)

= תשואה על סך ההון

לדוגמא, עסק ייצר 150,000 $ אוזן לפני ריבית ומסים. נכון לסוף תקופת הדיווח יש לה חוב של 300,000 דולר ו 700,000 דולר הון עצמי. תשואתו על סך ההון היא:

רווח של 150,000 $ לפני ריבית ומיסים ÷ (300,000 $ חוב + 700,000 $ הון עצמי)

= 15% תשואה על סך ההון

ניתן לשנות את המדידה על מנת להשתמש ברווח התפעולי, אם ישנן תוצאות רווחיות תועות ממימון ופעילויות אחרות שמטות את התוצאות באופן מהותי. לדוגמא, ייתכן שיש כמות גדולה של הכנסות מבוססות נגזרות המסוות הפסד תפעולי.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found