לְמַמֵן

לוח זמנים

לוח זמנים הוא מסמך תומך המספק פרטים נוספים או הוכחה למידע המצוין במסמך ראשי. בעסקים יש צורך בלוחות זמנים בכדי לספק הוכחה ליתרות הסיום שצוינו בספר הכללי, כמו גם לספק פרטים נוספים על החוזים. דוגמאות ללוחות הזמנים הן:

  • רשימה של חשבונות הזקנים לתשלום

  • רשימת חשבונות הוותיקים

  • פירוט של כל הנכסים הקבועים והפחת הנצבר שלהם

  • פירוט של כל המלאי והעלויות הנלוות להם

לוח זמנים הוא גם ציר זמן לפרויקט. לדוגמא, לוח זמנים מראה את הפעילויות הנדרשות להשלמת פרויקט בנייה, יחד עם מטלות משימות, משך משימות צפוי ואבני דרך שהושגו.