לְמַמֵן

הגדרת יכולת מעשית

יכולת מעשית היא כמות התפוקה הריאלית ביותר שהמפעל יכול להחזיק לאורך זמן. זוהי כמות התפוקה התיאורטית המקסימלית, בניכוי זמן ההשבתה הדרוש לתחזוקת הציוד השוטף, זמן התקנת המכונה, חופשת עובדים מתוזמנת וכו '. יש לשלב את כמות היכולת המעשית בתקציב הארגון, כך שהייצור לא מתוכנן ברמה כה גבוהה שאי אפשר לקיים אותו לתקופה ממושכת.