לְמַמֵן

הוצאות שכר

הוצאות שכר הן עלות הפיצוי לפי שעה שעושה עסק לעובדיו לפי שעה. זו יכולה להיות אחת ההוצאות הגדולות ביותר שהוציא עסק, במיוחד בענפי השירותים והייצור שבהם יש עובדים רבים לפי שעה.

הסכום המוכר כהוצאות שכר בדוח רווח והפסד של הארגון משתנה, תלוי אם הוא משתמש בבסיס הצבירה או בבסיס המזומנים של חשבונאות. על בסיס בסיס הצבירה, סכום הוצאות השכר המוכרות הוא הסכום שהרוויחו העובדים בתקופת הדיווח. על בסיס בסיס המזומן, סכום הוצאות השכר המוכרות הוא הסכום ששולם לעובדים בתקופת הדיווח.

ניתן לדווח על הוצאות שכר בנפרד עבור מחלקות רבות בעסק, אך לרוב משתמשים בהן באזור הייצור, שם יש את הריכוז הגדול ביותר של עובדים שמשלמים על בסיס שעה. שכר זה המשולם באזור הייצור עשוי להיות מצטבר בדוח רווח והפסד לעלות המוצרים שנמכרו.

הוצאות השכר יכולות להשתנות במידה ניכרת בתקופה, תלוי בכמות שעות נוספות ששולמו. אם יש שעות נוספות, ההוצאה הנוספת הנלווית נכללת בדרך כלל בהוצאות השכר - שעות נוספות אינן מחויבות בחשבון הוצאות אחר. הוצאות השכר יכולות גם להשתנות לפי תקופות, בגלל מספר ימי עבודה שונים בכל חודש. בחודשים מסוימים עשויים להיות פחות מ -18 ימי עבודה, בעוד שבאחרים יש 23 ימי עבודה, תלוי בנוכחות החגים ובמספר הימים הכולל בחודש.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found