לְמַמֵן

נוסחת הרווח הנקי

נוסחת הרווח הנקי מניבה את הסכום השיורי של הרווח או ההפסד שנותר לאחר שכל ההוצאות מנוכות מההכנסות. התוצאות של נוסחה זו נצפות מקרוב מכיוון שהן חושפות האם עסק עשוי להיות ישות תפעולית בת קיימא. כשאין מגמה מתמשכת של רווח נקי חיובי, המשקיעים ימכרו את מניותיהם וכתוצאה מכך ירדו מחיר המניה לטווח הארוך.

נוסחת הרווח הנקי מופיעה בסמוך לתחתית דוח רווח והפסד. הטבלה הבאה, הקובעת את נוסחת הרווח הנקי, מפרטת את סוגי ההוצאות הכלליים המנוכים מההכנסות על מנת להגיע להכנסה נטו:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found