לְמַמֵן

הגדרת צ'ק בטל

המחאה מבוטלת היא המחאה שבוטלה. ברגע שהוא מבוטל כראוי, לא ניתן להשתמש בבדיקה. ישנן מספר סיבות אפשריות לבדיקה מבוטלת, כולל:

  • הייתה טעות במילוי הצ'ק

  • הצ'ק היה ריק או מולא באופן חלקי בלבד

  • הצ'ק הוצא בטעות

  • הצ'ק הוגש על ידי עובד למעסיק לשימוש בהקמת חשבון שכר בהפקדה ישירה

בכל המקרים הללו, השיק המבוטל אינו ממומן.

המחאה מבוטלת עשויה להיות מחוררת בחותמת "בטל", או לחצות אותה, או ש- "ריק" נכתב עליה, להגרס אותה או פשוט לאחסן אותה בקובץ צ'קים מבוטלים. עדיף להשחית או להשמיד צ'ק מבוטל לצמיתות, כך שאף אחד לא יכול להציג אותו לבנק במועד מאוחר יותר ולצפות שישולם עבורו. אם הצ'ק אינו נמצא כעת ברשות החברה, פנה לבנק ואשר הפסקת תשלום על השיק (עליו הבנק יגבה עמלה).

במערכת הנהלת החשבונות, הצ'ק היה נרשם כשהוא נוצר במקור, לכן יש לערוך רישום הפוך שמחייב (מגדיל) מזומנים ומזכה (מקטין) את החשבון עליו חל התשלום. לפיכך, אם התשלום היה בגין הוצאה, האשראי היה לחשבון ההוצאות הקשור; אם התשלום היה לרכישת נכס, האשראי היה לחשבון הנכס הקשור.

אם קיים פנקס צ'קים, יש צורך ברישום הפוך על מנת לרשום את חיסול העסקה החשבונאית המשויכת למספר הצ'ק המודפס על הצ'ק.

במערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת, לרוב קיימת אפשרות תפריט לביטול צ'ק, מכיוון שזו פעילות שכיחה דיה כדי להצדיק קיומה של שגרה משלה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found