לְמַמֵן

הוצאה ללא עונש

הוצאה ללא עונש הינה הוצאה שבגינה אין תזרים מזומנים קשור באותה תקופה. הדוגמאות הנפוצות ביותר להוצאות שאינן קשתיות הן פחת והפחתות; בגין פריטים אלה, נוצר תזרים המזומנים כאשר נכס מוחשי או מוחשי נרכש בתחילה, בעוד שההוצאות הנלוות מוכרות חודשים או שנים לאחר מכן. בנוסף, ניתן לרשום הוצאה שנצברה שההוצאה המזומנת הקשורה אליה בתקופה שלאחר מכן. דוגמא נוספת היא הוצאות הקשורות לעתודות; לדוגמא, הוצאה אחריות מוכרת בתקופה הנוכחית על מנת להגדיל את הרזרבה להחזר מוצר, אך ייתכן שיוצאת המזומנים הקשורה להחזר לקוח עשויה להתרחש במשך מספר חודשים.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found