לְמַמֵן

דיווח חיצוני

דיווח חיצוני הוא הנפקת דוחות כספיים לצדדים מחוץ לגוף המדווח. המקבלים הם בדרך כלל משקיעים, נושים ומלווים, הזקוקים למידע על מנת להעריך את מצבה הכספי של הגוף המדווח. ברמה הפורמלית ביותר, הדיווח החיצוני כרוך בהנפקת סט שלם של דוחות כספיים מבוקרים, הכוללים דוח רווח והפסד, מאזן ודיווח על תזרים מזומנים. המקבלים רשאים לאפשר הנפקת דוחות כספיים לא מבוקרים לתקופות ביניים.

הדיווח החיצוני המורכב ביותר מתבצע על ידי חברות בבעלות ציבורית, שעליהן להנפיק את הטופס השנתי 10-K ואת טופס 10-Q הרבעוני לרשות ניירות ערך. דרישות הדיווח על טפסים אלה מפורטות ביותר.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found