לְמַמֵן

דוגמאות להוצאות הוניות

הוצאה הונית מתייחסת להוצאות כספים עבור נכס שצפוי לספק תועלת לעסק במשך יותר מתקופת דיווח אחת. דוגמאות להוצאות הוניות הן כדלקמן:

 • מבנים (כולל עלויות עוקבות המאריכות את אורך חיי השימוש של בניין)

 • ציוד מחשבים

 • ציוד משרדי

 • רהיטים ואביזרים (כולל עלות רהיטים שמצטברים ומטופלים כיחידה אחת, כמו קבוצת שולחנות עבודה)

 • נכסים בלתי מוחשיים (כגון רישיון מונית שנרכש או פטנט)

 • קרקעות (כולל עלות שדרוג הקרקע, כגון עלות מערכת השקיה או חניון)

 • מכונות (כולל העלויות הנדרשות להבאת הציוד למיקומו המיועד ולשימושו המיועד)

 • תוֹכנָה

 • כלי רכב

הוצאה נרשמת אחרת כהוצאה אם ​​חל על אחד משני הכללים הבאים:

 • ההוצאה היא בסכום הנמוך ממגבלת ההיוון המיועדת של עסק. מגבלת ההיוון נקבעה כדי למנוע מחברה לבזבז זמן על מעקב אחר נכסים שיש להם ערך מועט, כגון מקלדות מחשב.

 • ההוצאה מתייחסת לפריט שצפוי להיות נצרך במלואו בתקופת הדיווח הנוכחית.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found