לְמַמֵן

הוצאות חשבונות שלא ניתן לגביה

הוצאות חשבונות שאינן ניתנות לגבייה הן החיוב המתבצע בספרים כאשר לקוח מחדל בתשלום. ניתן להכיר בהוצאה זו כאשר בטוח שלקוח לא ישלם. גישה שמרנית יותר היא לגבות סכום משוער להוצאה בעת ביצוע מכירה; פעולה זו תואמת את ההוצאה למכירה הקשורה לאותה תקופת דיווח.

הוצאות חשבונות שאינן נגבות נקראות גם הוצאות חובות גרועים.