לְמַמֵן

הגדרת הון

הון הוא סכום הכספים נטו שהושקעו בעסק על ידי בעליו, בתוספת כל הרווח שנשמר. הוא מחושב גם כהפרש בין סך כל הנכסים וההתחייבויות שנרשמו במאזן הישות. אנליסט משווה באופן שגרתי את כמות ההון לחוב המצוין במאזן כדי לראות אם עסק מהוון כהלכה.

תפיסת ההון גם מתייחסת לסוגים השונים של ניירות ערך הזמינים שיכולים לספק אינטרס בעלות בתאגיד. בהקשר זה, הון עצמי מתייחס למניות רגילות ולמניות מועדפות.

עבור יחיד, הון עצמי מתייחס לעניין הבעלות בנכס. לדוגמא, אדם הוא הבעלים של בית בשווי שוק של 500,000 $ וחייב 200,000 $ על המשכנתא הקשורה, ומשאיר 300,000 $ הון בבית.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found