לְמַמֵן

מידע פיננסי

מידע פיננסי הוא נתונים אודות העסקאות הכספיות של אדם או עסק. מידע זה משמש להפקת אומדנים של סיכון אשראי על ידי נושים ומלווים. דוגמאות למידע פיננסי הן כדלקמן:

  • מספרי כרטיסי אשראי

  • דירוגי אשראי של חברות ניתוח אשראי של צד ג '

  • דוחות כספיים

  • היסטוריות תשלומים

על כל מי שמשתמש במידע פיננסי מוטל החובה לשמור על אבטחת המידע, שכן הוא יכול לשמש צדדים שלישיים לעסוק בגניבת זהות.