לְמַמֵן

תכונת המרה מועילה

תכונת המרה מועילה מתרחשת כאשר תכונת המרה נמצאת בכסף. המשמעות היא שמחיר ההמרה של נייר ערך להמרה נמוך מהשווי ההוגן של המכשיר אליו ניתן להמיר את המכשיר להמרה. המחזיק במכשיר להמרה מממש הטבה בגובה הפרש מחיר זה. לעומת זאת, מנפיק הנייר ערך מממש הוצאה בגובה הפרש המחירים המסווגת כעלות מימון.