לְמַמֵן

הגדרת ערבות מינימלית

ערבות מינימלית הינה תשלום מקדמה שבוצע על ידי בעל רישיון למעניק רישיון בגין הזכות למכור או להפיץ מוסיקה או סרטים. על בעל הרישיון לרשום תשלום זה כנכס. סכום זה מחויב בהמשך בהתאם לתנאי הסכם הרישיון הקשור. אם נראה כי חלק מהתשלום אינו בר-השבה מהשימוש העתידי בזכויות שהשיג בעל הרישיון, יש לחייב את החלק שאינו בר-השבה בתשלום בתקופה הנוכחית.

כאשר המוצר המקושר לערבות נמכר טוב מהצפוי, בעל הרישיון יהיה חייב בתשלומי תמלוגים נוספים למעניק הרישיון.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found