לְמַמֵן

עלויות לא רלוונטיות

עלות לא רלוונטית היא עלות שלא תשתנה כתוצאה מהחלטת הנהלה. עם זאת, אותה עלות עשויה להיות רלוונטית להחלטת ניהול אחרת. כתוצאה מכך, חשוב להגדיר ולתעד רשמית את העלויות שיש להחריג מהתמורה בעת ההגעה להחלטה. לדוגמא, שכרו של מנהל קשרי משקיעים עשוי להיות עלות לא רלוונטית אם החלטת הנהלה מתייחסת להנפקת מוצר חדש, שכן אין להתמודד עם משקיעים עם החלטה מסוימת זו. עם זאת, אם הדירקטוריון שוקל לקחת את החברה לפרטית, יתכן שהוא לא זקוק עוד למנהל קשרי משקיעים; במקרה האחרון, משכורתו של אדם זה רלוונטית ביותר להחלטה. כדוגמה נוספת, שכר הדירה לבניין ייצור אינו רלוונטי להחלטה להפוך אוטומטית לפס ייצור,כל עוד הציוד האוטומטי עדיין שוכן באותו מתקן.

פריטים שאינם מזומנים, כגון פחת והפחתות, מסווגים לעיתים קרובות כעלויות לא רלוונטיות עבור מרבית סוגי החלטות הניהול, מכיוון שאינם משפיעים על תזרים המזומנים.

עלויות שקועות, כמו העלות הנרכשת של נכס קבוע שהתהווה בתקופה קודמת, נחשבות לרוב גם כלא רלוונטיות בעת קבלת החלטות על בסיס קדימה.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found