לְמַמֵן

עלויות התקנה

עלות התקנה היא העלויות שנגרמו להגדרת תצורה של מכונה להפעלת ייצור. עלות זו נחשבת לעלות קבועה של האצווה המשויכת, ולכן עלותה מתפרסת על מספר היחידות המיוצרות. עלויות ההתקנה כוללות את הדברים הבאים:

  • עבד על מיקום כלים וחומרים ליד המכונה
  • עמל על תצורת המכונה
  • עלות גרוטאות של יחידות בדיקה מופעלות על המכונה

העלות האמיתית של התקנה היא הזמן שמבזבז בזמן שמכונה אינה פעילה, מכיוון שהדבר יכול לייצג הכנסה אבודה (אם יש צבר של עבודה). כתוצאה מכך, לרוב יש דגש על קיצור זמני התקנת הציוד על מנת להפחית את עלויות ההתקנה.