לְמַמֵן

יחס עלות משתנה

יחס העלות המשתנה מגלה את הסכום הכולל של ההוצאות המשתנות שהוציא עסק, כאמור כחלק ממכירותיו נטו. לדוגמא, אם מחיר המוצר הוא 100 $ וההוצאות המשתנות שלו הן 60 $, אז יחס העלות המשתנה של המוצר הוא 60%. יחס זה שימושי ברמת המוצר, על מנת להבין את כמות המרווח שנותרה לאחר שנוכו הוצאות משתנות ממכירה. זה מכונה שולי התרומה ומחושב כ -1 פחות יחס העלות המשתנה.

יחס העלות המשתנה שימושי גם ברמה הארגונית, כדי לקבוע את כמות העלויות הקבועות שהוא נושא. יחס עלות משתנה גבוה מרמז כי עסק יכול להרוויח ברמת מכירה נמוכה יחסית, מכיוון שיש מעט עלויות קבועות לשלם. יחס עלות משתנה נמוך מרמז על כך שרמת המכירות הפריצה גבוהה, כדי לשלם עבור הבסיס הגדול של העלויות הקבועות.